27 Kasım 2012 Salı

En Tuzlu ve En Tuzsuz Denizler

en tuzlu ve en tuzsuz deniz
  Dünyanın %71'ini sular %29'unu ise karalar oluşturur. Dünya üzerindeki suların tuzluluk oranı bazı etmenlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Sulardaki tuzluluk oranını belirleyen en önemli faktör buharlaşma olayıdır. Bölgedeki buharlaşma olayı ne kadar fazla ise denizlerdeki tuzluluk oranı o kadar artar. Yani buharlaşma olayında denizleri oluşturan sular gaz haline geçerek atmosferin yüksek kesimlerine doğru yol almaya başlar fakat denizlerdeki tuzlar buharlaşma olayından etkilemez gaz haline geçmezler, buharlaşma olayı sonucunda tuz miktarı azalmaz, fakat su miktarı azalır buna bağlı olarak tuz oranı atar artar. Dünya üzerinde buharlaşma olayının en fazla olduğu yerler dönence çevreleridir.En Tuzlu DenizKızıl Deniz
   Kızıl deniz, yengeç dönencesi üzerinde bulunduğu için dünya üzerinde buharlaşma olayının en etkili olduğu denizdir, buna bağlı olarak dünya üzerinde tuz oranı en fazla olan denizdir. Kızıl denizin fazla tuzlu olmasının en önemli nedeni aşırı buharlaşma olayıdır fakat, az miktarda yağış ve denize karışan tatlı nehir sularının azlığı gibi faktörlerde bu durumun oluşmasında etkilidir. Kızıl denizin tuzluluk oranı  %3.1 ile %3.8 arasında değişmektedir. Kuzeyinde Süveyş kanalı, güneyinde Babü'l Mendep boğazı bulunur. Uzunluğu 2 kilometre civarlarındadır. Kızıl denize kıyısı olan ülkeleri Mısır, Arabistan, Sudan, Yemen, Eritire olarak sıralayabiliriz.

En Tuzsuz Deniz

Baltık denizi
Baltık denizi,  Kuzey yarım kürede Avrupa'nın kuzeyinde bulunan bu deniz dünyada tuzluluk oranı en az olan denizdir. Tuzluluk oranının az olmasının en temel sebebi buharlaşmanın çok az olmasıdır. Avrupa'nın bir çok nehrinin getirdiği tatlı sularda tuzluluk oranının az olmasını etkileyen faktörlerden biridir. Kış aylarında donan bu denizin üzerinde araba bile sürmek mümkündür.  Ortalama tuzluluk oranı binde dörttür. 

Hiç yorum yok: